• Image of Twisted silk
  • Image of Twisted silk
  • Image of Twisted silk

Twisted recycled silk and semi-precious bracelet, silk wraps around twice - gorgeous!

Coming Soon